terça-feira, agosto 03, 2010

One-Hit Wonders (2)

Pinkerton's Assorted Colours - "Mirror Mirror" (1965)

Sem comentários: