sexta-feira, setembro 27, 2013

The Satellite/Stax records story (22)

Rufus Thomas - "It's Aw'rite" (1962)

Sem comentários: