quinta-feira, setembro 27, 2007

A Guerra Aqui (mesmo) Ao Lado (26)

"Las enfermedades venereas amenazan tu salud" - Cartaz republicano anónimo
"Una de les preocupacions de la república és la sanitat. En temps de guerra les malalties venèries es difonen amb gran velocitat pel front. És per això que hi ha gran nombre de cartells que intenten evitar que els soldats pateixin aquest tipus de malalties. Pel que fa a l'estil, és un exemple del nou estil realista però eclectic amb influencies de l'art decó i els estils del cartell comercial."

Sem comentários: